DESCLEAN Dezinfekcia 250ml/50liter

Úvod PríslušenstvoDESCLEAN Dezinfekcia 250ml/50liter

DESCLEAN Dezinfekcia 250ml/50liter

Dezinfekčný prostriedok

 
Dostupnosť: skladom

DESCLEAN Dezinfekcia 250ml/50liter

Prípravok DESCLEAN 

 

Prípravok sa riedi v pomere 5ml dezinfekčného prostriedku a 1 liter vody. (tzn.: balenie je na 50litrov hotového dez. prostriedku)

 

Dezinfekčný prostriedok do solária, na plexisko a všetky vodeodolné plochy. 

 

Vysokoúčinný dezinfekčný prostriedok proti vírusom (vrátane napr. Hepatída typu B-, Hepatitída typu C-, Noro- a Influenza A (H1N1) vírusy) a baktériám.


Opatrenia prvej pomoci :


4.1                                       Opis opatrení prvej pomoci

4.1.1              Inhalácia:

V prípade náhodného vdýchnutia výparoz z prehriatia alebo horenia, presuňte sa na čerstvý vzduch.

4.1.2              Kontakt s pokožkou:

Ihneď umyte mydlom a veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, volajte lekára.

4.1.3              Kontakt s okom:

Ihneď volajte lekára. Ak dôjde ku kontaktu s okom, odstráňte kontakntkú šošovku a ihneď opláchnite s veľkým množstvom vody aj pod očným viečkom minimálne po dobu 15 minút..

4.1.4              Požitie:

Vypláchnite ústa vodou, následne zapite veľkým množstvom vody. Nesnažte sa zvracať. Poraďte sa s lekárom. Počas návštevy u lekára, ukážte kartu bezpečnostných údajov.

4.2                                       Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Požitie môže spôsobiť podráždenie gastrointestinálneho traktu, nevoľnosť, zvracanie a hnačku.

4.3                                      Indikácie o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie podľa príznakov.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

TipDEVIOUSLY BLACK 15 ml

DEVIOUSLY BLACK 15 ml

krém do solária Deviously Black

45x nemilosrdne tmavý bronzer

skladom
NovéAmerican Glamour 300X Advanced Black Bronzer 15ml

American Glamour 300X Advanced Black Bronzer 15ml

200x BRONZER. Cíťte sa oslnivo každý deň!

skladom
Copyright 2016 - 2024 © KrémydoSolárka.sk